Przymusowa licytacja

W regionalnym piśmie “Preussische Provinzial-Blätter” z 1831 roku (B. VI) znajdujemy potwierdzenie informacji, że  Gotthilf Wilhelm Adolph Theodor v. Besser nabył dobra w Drulitach, Tompitach i młyn w Klepinie w drodze przymusowej licytacji.