Adolf von Hake i jego Sophonisbe

Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. theatr. 2061

Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. theatr. 2061

Adolf von Hake  ̶  dawny właściciel Drulit, pierwszy landrat powiatu pasłęckiego (1818-1842), weteran spod Jeny i Waterloo, dowódca legionu krymskiego w forcie Murray, a od 1857 roku dowódca II pułku w afrykańskim Berlinie / British Kaffraria – posiadał również talent poetycki. Jego nazwisko wzmiankowano m.in. w książce Heinricha Kurza Geschichte der deutschen Literatur mit ausgewählten Stücken aus den Werken der vorzüglichsten Schriftsteller [Historia literatury niemieckiej wraz z wybranymi fragmentami dzieł najwyborniejszych pisarzy] (Leipzig 1872, tom IV), gdzie chwalono „prosty, lecz szlachetny język” jego tragedii Sophonisbe.

Von Hake opublikował ją w 1839 roku. Choć skromna objętościowo, „tragedia w jednym akcie” zebrała pozytywne recenzje (o czym piszemy tutaj). Co więcej, wzbudziła zainteresowanie dawnego teatru dworskiego (Hoftheater) w Stuttgarcie. Dzięki życzliwości pracownic Württembergische Landesbibliothek Dwór Drulity dysponuje scanami kilku stron rękopisu Sophonisbe (w katalogach biblioteki jako autor dziełka omyłkowo figuruje Anton von Hake). Najpewniej nie chodzi jednak o pismo samego autora; przypuszczalnie tragedia została przepisana na potrzeby teatru przez profesjonalnego kopistę.  Tak czy inaczej, dawny gospodarz Drulit, starosta i wojak nie przestaje zadziwiać barwnością swego życiorysu.

Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. theatr. 2061
Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. theatr. 2061