Day

marzec 30, 2017
W regionalnym piśmie “Preussische Provinzial-Blätter” z 1831 roku (B. VI) znajdujemy potwierdzenie informacji, że  Gotthilf Wilhelm Adolph Theodor v. Besser nabył dobra w Drulitach, Tompitach i młyn w Klepinie w drodze przymusowej licytacji.
Read More
„Agronomische Zeitung” z 15 października 1863 podała, że na wystawie owiec zorganizowanej w ramach 24. Zgromadzenia Rolników i Leśników w Królewcu (24 Versammlug der Land- und Forstwirthe zu Königsberg) pierwszą i drugą nagrodą w kategorii owiec hodowanych ze względu na cienką wełnę czesankową uhonorowano Sthamera z Drulit. Zwycięzca otrzymał odpowiednio 50 i 25 talarów.
Read More